Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
3384 028c
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

June 30 2015

Czasem mam ochotę z Tobą porozmawiać, dowiedzieć się co u Ciebie i ponarzekać na życie.
Czasem mi jeszcze Ciebie brakuje.
Reposted fromprzeblyski przeblyski vialonesome lonesome
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagivemeheaven givemeheaven
Chcemy tylko spokój i kogoś do kogo wracać, żeby na stare lata spojrzeć w lustro i nie płakać.
— kochamy ranić - huczu hucz
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
4900 c2cc 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
  Amelia & Addison
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

June 20 2015

Jeśli któregoś dnia poczujesz, że chce Ci się płakać.
Zadzwoń do mnie...
Nie obiecuję, że Cię rozbawię, ale mogę płakać razem z Tobą...
Jeśli któregoś dnia zapragniesz uciec, nie bój się do mnie zadzwonić... 
Nie obiecuję, że Cię zatrzymam, ale mogę pobiec z Tobą...
Jeśli któregoś dnia nie będziesz chciał nikogo słuchać. 
Zadzwoń do mnie.
Obiecuję być wtedy z Tobą i obiecuję być cicho... 
Ale jeśli któregoś dnia zadzwonisz i nikt nie odbierze...
Przybiegnij do mnie bardzo szybko.
Mogę Cię wtedy potrzebować...
— Twój przyjaciel

June 15 2015

Dla każdego brata młodsza siostra przestaje rosnąć w wieku jedenastu lat. Następny przełom w percepcji następuje dopiero, gdy dany brat zaczyna pić wódkę z jej mężem
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

June 04 2015

And I’m thinking about your lips
But we’re too damn sober
For mistakes like this
— Prelow - Mistakes Like This
Reposted fromsummerkiss summerkiss

May 27 2015

Między mną a Tobą
Między mną a sobą
Szukam więzi
Wciąż, nieustannie i bez przerwy
Lecz nerwy, przez nie czuję się jak pies na uwięzi
I zamiast być w czymś jestem tylko pomiędzy
— Sulin
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart

May 20 2015

0880 d299
Reposted fromsummerkiss summerkiss
0867 e2f7
Reposted fromsummerkiss summerkiss

May 19 2015

8202 ff07 500
Reposted fromawkwardx awkwardx
5432 d7fc 500
Albania, Vlora
Reposted fromfragola fragola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl